Valtuustotoivomus: Metron jokaisen vuoron ajaminen Kivenlahteen

Länsimetron matkustajakapasiteetin riittävyys on ongelmissa. Tätä ongelmaa ratkaistaa mm. valtuuston 30.1.2023 hyväksymällä metron kapasiteetin lisäämishankkeella. Osana tätä hanketta pitää varmistaa, että pystymme tulevaisuudessa ajamaan jokaisen vuoron Kivenlahteen/Kivenlahdesta.


Tein Espoon kaupunginvaltuuston kokouksessa 30.1.2023 yksimielisesti hyväksytyksi tulleen valtuustotoivomuksen, joka kuuluu seuraavasti:


”Kaupunginvaltuusto toivoo, että metron kapasiteettihanke (METKA) omalta osaltaan luo edellytyksiä sille, että tulevaisuudessa jokainen metrovuoro voidaan teknisesti ajaa Kivenlahteen/Kivenlahdesta.”

Valtuustoaloite energian säästämiseksi talvella 2023

(12.9.2022, Aaltonen)

Putinin Venäjän hyökkäyssota Ukrainaan on aiheuttanut Eurooppaan vakavan energiakriisin ja uhkaa johtaa Suomessakin jopa sähkön loppumiseen talvella 2023.

Suomen, Espoon ja suomalaisten pitää osoittaa, että emme taivu Venäjän kiristyksen edessä. Me pystymme vähentämään energiakriisin vaikutuksia mm. vähentämällä sähkön kulutusta. Sähkön ja yleisesti energian kulutuksen leikkaaminen on yksi pieni tapa osoittaa tukea Ukrainalle. Me kestämme energiakriisissä ja pysymme Ukrainan tukena.

Me allekirjoittaneet esitämme valtuustoaloitteena, että Espoon kaupunki selvittää kattavasti keinot ja toimenpiteet, joilla pystyttäisiin vähentämään kaupungin energian ja sähkön kulutusta 1.1.2023 – 31.3.2023 vähintään 10 prosentilla verrattuna vuoden takaiseen. Harkittavaan keinovalikoimaan voivat kuulua mm. valaistuksen vähentäminen, sisälämpötilojen alentaminen, mutta myös mm. uima-, jää- ja urheiluhallien ja vastaavien tilojen toiminnan muuttaminen, rajaaminen tai jopa väliaikainen sulkeminen.

Toteutettavien energiansäästökeinojen tulee olla kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti sosiaalisesti, taloudellisesti sekä ekologisesti kestäviä eivätkä ne saa esim. lisätä turvattomuutta tai syrjäytymistä.

Espoossa 12.9.2022

Juri Aaltonen, valtuutettu, SDP

Muut allekirjoittaneet:

Kivekäs Liisa

Löyttyniemi Meri

Katainen Mervi

Värmälä Johanna

Kajava Henna

Nevanlinna Risto

Guzenina Maria

Ahlfors Tiina

Laakso Mikko

Sistonen Markku

Pentikäinen Aulikki

Jama Mohamed Ali

Marttila Helena

Karimäki Johanna

Keisteri-Sipilä Elli

Cederlöf Karin

Elo Tiina

Koponen Noora

Nores Mia

Poutala Mika

Vehmanen Emma-Stina

Ruoho Veera

Elo Simon

Hyrkkö Saara

Kauste Mika

Laakso Ville

Saramäki Sara

Maarinsolmun kaavamuutos

Puheenvuoro Juri Aaltonen (sd) Espoon kaupunginvaltuustossa 22.8.2022, Aiheena Maarinsolmun kaavamuutos

Hyvä puheenjohtaja ja hyvät valtuutetut,


Espoon pahin ja yksi pk-seudun pahimmista liikennesumpuista on Maarinsolmun risteys Kehä I:llä. Risteys on viimeinen Kehä I:n valoristeys Espoossa.
Maarinsolmun uudistamisen vastustamista voisi verrata Leppävaaran Mestaritunnelin vastustamiseen. Jos olisimme nyt päättämässä Mestaritunnelista, niin kehtaisiko joku sitä vastustaa? Tuskin.


Marraskuussa 2011 avatun Mestaritunnelin ja sen ympäristön liikennejärjestelyt maksoivat yhteensä 147 miljoonaa euroa. Investointi oli välttämätön. Ilman tunnelia ja valoristeykset poistaneita liikennejärjestelyjä Kehä I:llä olisi joka ainut arki aivan järkyttävän massiiviset ruuhkat.


Hyvät kollegat,


Maarinsolmun risteyksen uudistaminen on ekologinen ja taloudellinen teko. Se lisää liikenneturvallisuutta ja alueella liikkuvien tyytyväisyyttä. Liikenteen sujuvoituminen tulee koskemaan kaikkia, niin autoilijoita, julkisen liikenteen käyttäjiä kuin myös kävelijöitä ja pyöräilijöitä.


Maarinsolmun valoristeys ei nyt mahdollista kevyttä liikennettä Tapiolan ja Otaniemen välillä. Tämä on tietysti toiminnallinen ongelma, mutta myös vakava turvallisuusriski.
Aivan liian usein näkee kävelijöitä pomppimassa kehän yli punaisiin valoihin pysähtyneiden autojen seassa. Ylitettäviä kaistoja on pahimmillaan seitsemän. Onneksi autojen seassa seikkailevat näyttävät ainakin yleensä ehtivän tien yli ennen autojen liikkeelle lähtöä. Turvallisuusongelmaa ei tule vähentämään alueelle suunnitellut opiskelija-asunnot.


Hyvät kollegat,


Liikennevalot aiheuttavat pysähdyksiä, ruuhkia ja kiihdytyksiä. Nämä tuovat mukanaan tarpeetonta ajanhukkaa, taloudellisia menetyksiä, tyytymättömyyttä ja liikennepäästöjä.
Maarinsolmun kaavaesityksen tavoitteiksi todetaan mm. ympäristöhaittojen lieventäminen sekä jalankulku- ja pyöräilyolosuhteiden parantaminen. Kannatan tällaisia tavoitteita.
Risteyksen toteuttaminen ei estä myöhemmin mahdollisesti toteutettavaa Hagalundinkallion tunnelia. Emme ole kuitenkaan nyt linjaamassa yhtään mitään mahdollisesta tunnelista. Maarinsolmun valoristeyksen ongelmat ovat niin massiiviset, että risteyksen tulevaisuutta ei kannata kytkeä muihin hankkeisiin.


Maarinsolmun uudistaminen on taloudellisesti järkevää. Hankkeen hyödyt ovat yli kaksinkertaiset verrattuna arvioituihin 50 miljoonan euron kustannuksiin. Eritasoliittymän arvioidaan synnyttävän jo lähitulevaisuudessa 2-3 miljoonan euron vuosittaiset liikennehyödyt.


Hyvät kollegat,


Maarinsolmun risteys tulee uudistaa mahdollisimman nopeasti ja siksi kannatan kaavamuutoksen hyväksymistä tänään tässä Espoon valtuuston juhlakokouksessa.
Kiitos.

Lopuksi täytyy syntyperäisenä tapiolalaisena lainata esityksestä yhtä kohtaa:

”Liittymässä on mahdollista korostaa Tapiolan puutarhakaupungin ja Otaniemen innovaatio- ja yrityskaupungin välistä saranaa korkeatasoisesti muotoilluilla siltarakenteilla ja jalankululle sekä pyöräilylle rakennettavalla futuristisella katoksella.”

”Maarinsolmun eritasoliittymän toteuttaminen erillisenä ei sulje pois mahdollisuuksia myöhemmin toteuttaa Hagalundintunnelia ja sen maanpäällisiä järjestelyitä liikenteellisesti toimivina, eikä estä kehittämästä ympäristöä toimivaksi, viihtyisäksi ja turvalliseksi.”

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial
Facebook
Twitter
LinkedIn
Instagram