Maarinsolmun kaavamuutos

Puheenvuoro Juri Aaltonen (sd) Espoon kaupunginvaltuustossa 22.8.2022, Aiheena Maarinsolmun kaavamuutos

Hyvä puheenjohtaja ja hyvät valtuutetut,


Espoon pahin ja yksi pk-seudun pahimmista liikennesumpuista on Maarinsolmun risteys Kehä I:llä. Risteys on viimeinen Kehä I:n valoristeys Espoossa.
Maarinsolmun uudistamisen vastustamista voisi verrata Leppävaaran Mestaritunnelin vastustamiseen. Jos olisimme nyt päättämässä Mestaritunnelista, niin kehtaisiko joku sitä vastustaa? Tuskin.


Marraskuussa 2011 avatun Mestaritunnelin ja sen ympäristön liikennejärjestelyt maksoivat yhteensä 147 miljoonaa euroa. Investointi oli välttämätön. Ilman tunnelia ja valoristeykset poistaneita liikennejärjestelyjä Kehä I:llä olisi joka ainut arki aivan järkyttävän massiiviset ruuhkat.


Hyvät kollegat,


Maarinsolmun risteyksen uudistaminen on ekologinen ja taloudellinen teko. Se lisää liikenneturvallisuutta ja alueella liikkuvien tyytyväisyyttä. Liikenteen sujuvoituminen tulee koskemaan kaikkia, niin autoilijoita, julkisen liikenteen käyttäjiä kuin myös kävelijöitä ja pyöräilijöitä.


Maarinsolmun valoristeys ei nyt mahdollista kevyttä liikennettä Tapiolan ja Otaniemen välillä. Tämä on tietysti toiminnallinen ongelma, mutta myös vakava turvallisuusriski.
Aivan liian usein näkee kävelijöitä pomppimassa kehän yli punaisiin valoihin pysähtyneiden autojen seassa. Ylitettäviä kaistoja on pahimmillaan seitsemän. Onneksi autojen seassa seikkailevat näyttävät ainakin yleensä ehtivän tien yli ennen autojen liikkeelle lähtöä. Turvallisuusongelmaa ei tule vähentämään alueelle suunnitellut opiskelija-asunnot.


Hyvät kollegat,


Liikennevalot aiheuttavat pysähdyksiä, ruuhkia ja kiihdytyksiä. Nämä tuovat mukanaan tarpeetonta ajanhukkaa, taloudellisia menetyksiä, tyytymättömyyttä ja liikennepäästöjä.
Maarinsolmun kaavaesityksen tavoitteiksi todetaan mm. ympäristöhaittojen lieventäminen sekä jalankulku- ja pyöräilyolosuhteiden parantaminen. Kannatan tällaisia tavoitteita.
Risteyksen toteuttaminen ei estä myöhemmin mahdollisesti toteutettavaa Hagalundinkallion tunnelia. Emme ole kuitenkaan nyt linjaamassa yhtään mitään mahdollisesta tunnelista. Maarinsolmun valoristeyksen ongelmat ovat niin massiiviset, että risteyksen tulevaisuutta ei kannata kytkeä muihin hankkeisiin.


Maarinsolmun uudistaminen on taloudellisesti järkevää. Hankkeen hyödyt ovat yli kaksinkertaiset verrattuna arvioituihin 50 miljoonan euron kustannuksiin. Eritasoliittymän arvioidaan synnyttävän jo lähitulevaisuudessa 2-3 miljoonan euron vuosittaiset liikennehyödyt.


Hyvät kollegat,


Maarinsolmun risteys tulee uudistaa mahdollisimman nopeasti ja siksi kannatan kaavamuutoksen hyväksymistä tänään tässä Espoon valtuuston juhlakokouksessa.
Kiitos.

Lopuksi täytyy syntyperäisenä tapiolalaisena lainata esityksestä yhtä kohtaa:

”Liittymässä on mahdollista korostaa Tapiolan puutarhakaupungin ja Otaniemen innovaatio- ja yrityskaupungin välistä saranaa korkeatasoisesti muotoilluilla siltarakenteilla ja jalankululle sekä pyöräilylle rakennettavalla futuristisella katoksella.”

”Maarinsolmun eritasoliittymän toteuttaminen erillisenä ei sulje pois mahdollisuuksia myöhemmin toteuttaa Hagalundintunnelia ja sen maanpäällisiä järjestelyitä liikenteellisesti toimivina, eikä estä kehittämästä ympäristöä toimivaksi, viihtyisäksi ja turvalliseksi.”

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial
Facebook
Twitter
LinkedIn
Instagram