Espoon tilinpäätöksen 2021 ennakkotiedot

Juri Aaltonen (sd). Puhe Espoon valtuustossa 28.2.2022.
Arvoisa puheenjohtaja ja hyvät valtuutetut,

Vuoden 2021 tilinpäätöksen ennakkotietojen mukaan Espoon tulos on paljon budjetoitua ja ennusteita parempi.

Vuosikate oli ennätyksellinen 384 miljoonaa euroa. Vuoden 2021 tulos on ylittämässä ennusteet 256 miljoonalla eurolla. Erinomaisen hyvän tuloksen mahdollisti erityisesti Marinin hallituksen talouspolitiikka ja hallituksen koronan vahinkojen korjaamiseen antamat tuet. Espoon talous 2021 oli loistava, mutta moni espoolainen voi koronan takia huonosti.

Hyvä valtuutetut,

Marinin hallituksen koronavahinkojen korjaamiseen antamat rahat tulisi käyttää siihen, mihin ne on tarkoitettu. Koronatukia ei ole tarkoitettu käytettäväksi kaupungin taseen parantamiseen. Koronatuet eivät saa olla jokin epämääräinen puskuri tulevien vuosien mahdollisiin haasteisiin.

Moni espoolainen voi huonosti. Mm. koululaisilla on oppimisvajetta, lapsilla harrastukset ovat katkenneet, vanhukset kärsivät yksinäisyydestä, moni on syrjäytynyt tai on joutunut syrjäytymisvaaraan koronan aikana.

Hyvät valtuutetut,

Suomen olympiakomitean mainoksessa sanotaan: Harrastamisen kipinä voi muuttaa koko elämän.

Koronan takia moni urheiluseura on menettänyt harrastajia. Voimme käyttää Marinin hallituksen koronavahinkojen korjaamiseen antamia tukia siihen, että jokaiselle nuorella olisi mahdollisuus harrastukseen. Voisiko kaupunki määräaikaisesti tukea seuroja harrastusmaksujen halventamiseksi?

Korona-aika on aiheuttanut liian monelle koululaiselle oppimisvajetta. Voimme käyttää Marinin hallituksen koronavahinkojen korjaamiseen antamia tukia siihen, että varmistettaisiin määräaikaisesti lisätukea kouluille koronavahinkojen korjaamiseen.

Liian moni vanhus kärsii yksinäisyydestä ja korona on pahentanut tilannetta. Voisimmeko käyttää hallituksen koronavahinkojen korjaamiseen antamia tukia vanhusten korona-aikana lisääntyneen yksinäisyyden vähentämiseen?

Hyvät valtuutetut,

VTT:n Kirsi Hyytinen kirjoitti 21.2. Helsingin Sanomissa kaupunkien roolista palvelujen tuottajina. Hän kirjoitti: ”Kaupungin tehtävä ei ole tuottaa taloudellista tulosta vaan hyvinvointia ja mahdollisuuksia.”

Hyvät valtuutetut,

Pidän välttämättömänä, että Marinin hallituksen koronavahinkojen korjaamiseen tarkoitetut tuet käytetään koronavahinkojen korjaamiseen. Tämän tulee näkyä niin TAKE-ohjelman tarkastelussa kuin myös vuoden 2023 talousarviossa.

Espoolaiset tarvitsevat tukea koronavaurioista selviämiseen. Meidän valtuutettujen velvollisuus on tarjota espoolaisille mahdollisuus elpymiseen. Marinin hallituksen korona-ajan talouspolitiikka mahdollistaa paremman huomisen.

Kiitos. 

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial
Facebook
Twitter
LinkedIn
Instagram