Espoon asunnot arviointikertomus

(20190518 valtuusto)


Arvoisat valtuutetut,

Espoon asunnot (EA) on Espoolle ja espoolaisille tärkeä yhtiö. Tätä kuvaa jo se, että 11 % espoolaisista asuu yhtiön vuokra-asunnoissa. Ikävä kyllä Espoon Asunnot Oy ei saavuttanut vuonna 2018 valtuuston sille asettamia tavoitteita.
Valtuusto on asettanut yhtiölle kaksi tulostavoitetta.
Tulostavoite 1: Asukastyytyväisyys
Ensimmäisen tavoite oli asukastyytyväisyyden pysyminen vähintään vuoden 2017 tasolla. Ikävä kyllä tämän tavoitteen toteutumista ei ole pystytty raportoimaan, koska yhtiössä on vaihdettu arviointijärjestelmää.
Puhelinpalvelun osalta asukastyytyväisyyttä on arvioitu NPS:llä ja siinä on saatu hyvät arviot. NPS luvun osalta erinomaisena arvona pidetään yleensä 50 ylittäviä lukuja. EA:n puhelinpalvelussa tyytyväisyys on ollut 56 ja suositeltavuus 47.
Tulostavoite 2: Asuntoaloitusten määrä
Toiseksi yhtiön tulostavoitteeksi valtuusto on asettanut asuntoaloitusten määrän. Tavoite on 400 aloitusta vuodessa. Arviointikertomuksessa todetaan, että tulosta ei saavutettu, mutta raporttiin ei ole kirjoitettu toteutuneiden aloitusten määrää. Toteuma oli tietojeni mukaan 187 aloitusta.
Espoon asuntojen epäonnistuminen asuntoaloitusten määrässä on vakava asia. Yhtiö on saavuttanut valtuuston asettaman aloitustavoitteen tällä vuosikymmenelle kerran. Viimeiset viisi vuotta ovat menneet seuraavasti:
2018: tavoite 400 ja toteuma 187, alitus -53%
2017: tavoite 400 ja toteuma 247, alitus -38%
2016: tavoite 300 ja toteuma 82, alitus -73%
2015: tavoite 300 ja toteuma 161, alitus -46%
2014: tavoite 300 ja toteuma 120, alitus -60 %
keskimääräinen tavoitteen alitus 53 %

Pelkästään viimeisten viiden vuoden aikana aloitusten määrä on alittanut valtuuston asettaman tavoitteen yhteensä 903 asunnolla, eli 53 prosentilla. Aloitustavoitteen alitus on varmasti yksi syy siihen, että yhtiöllä oli vuoden 2018 lopussa jonossa 5.095 asuntohakemusta.

Vetoan ja vaadin kaupunginjohtajaa ja konsernijaostoa etsimään kaikki mahdolliset keinot, joilla voidaan tukea, mahdollistaa ja varmistaa EA:n kyky täyttää sille asetetut tavoitteet.

Jos esteenä on kaupungin hallinnon hitaus, sitä tulee nopeuttaa. Jos syynä on tonttipula, kaupungin tulee aktiivisesti etsiä ja asunto-ohjelman mukaisesti antaa tontteja EA:lle. Jos syynä on EA:n toiminta, tulee yhtiön toimintaa kehittää. Jos syytä ei tiedetä, tulee välittömästi selvittää syyt ja korjata ne.

Olennaisinta on, että kaupungin konsernijohto ryhtyy välittömästi toimiin, joilla varmistetaan, että valtuuston EA:lle asettamat tavoitteet toteutuvat. Nykytilanne on kestämätön.

20.5.2019
Juri Aaltonen, sdp

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial
Facebook
Twitter
LinkedIn
Instagram