Espoon tilinpäätöksen 2021 ennakkotiedot

Juri Aaltonen (sd). Puhe Espoon valtuustossa 28.2.2022.
Arvoisa puheenjohtaja ja hyvät valtuutetut,

Vuoden 2021 tilinpäätöksen ennakkotietojen mukaan Espoon tulos on paljon budjetoitua ja ennusteita parempi.

Vuosikate oli ennätyksellinen 384 miljoonaa euroa. Vuoden 2021 tulos on ylittämässä ennusteet 256 miljoonalla eurolla. Erinomaisen hyvän tuloksen mahdollisti erityisesti Marinin hallituksen talouspolitiikka ja hallituksen koronan vahinkojen korjaamiseen antamat tuet. Espoon talous 2021 oli loistava, mutta moni espoolainen voi koronan takia huonosti.

Hyvä valtuutetut,

Marinin hallituksen koronavahinkojen korjaamiseen antamat rahat tulisi käyttää siihen, mihin ne on tarkoitettu. Koronatukia ei ole tarkoitettu käytettäväksi kaupungin taseen parantamiseen. Koronatuet eivät saa olla jokin epämääräinen puskuri tulevien vuosien mahdollisiin haasteisiin.

Moni espoolainen voi huonosti. Mm. koululaisilla on oppimisvajetta, lapsilla harrastukset ovat katkenneet, vanhukset kärsivät yksinäisyydestä, moni on syrjäytynyt tai on joutunut syrjäytymisvaaraan koronan aikana.

Hyvät valtuutetut,

Suomen olympiakomitean mainoksessa sanotaan: Harrastamisen kipinä voi muuttaa koko elämän.

Koronan takia moni urheiluseura on menettänyt harrastajia. Voimme käyttää Marinin hallituksen koronavahinkojen korjaamiseen antamia tukia siihen, että jokaiselle nuorella olisi mahdollisuus harrastukseen. Voisiko kaupunki määräaikaisesti tukea seuroja harrastusmaksujen halventamiseksi?

Korona-aika on aiheuttanut liian monelle koululaiselle oppimisvajetta. Voimme käyttää Marinin hallituksen koronavahinkojen korjaamiseen antamia tukia siihen, että varmistettaisiin määräaikaisesti lisätukea kouluille koronavahinkojen korjaamiseen.

Liian moni vanhus kärsii yksinäisyydestä ja korona on pahentanut tilannetta. Voisimmeko käyttää hallituksen koronavahinkojen korjaamiseen antamia tukia vanhusten korona-aikana lisääntyneen yksinäisyyden vähentämiseen?

Hyvät valtuutetut,

VTT:n Kirsi Hyytinen kirjoitti 21.2. Helsingin Sanomissa kaupunkien roolista palvelujen tuottajina. Hän kirjoitti: ”Kaupungin tehtävä ei ole tuottaa taloudellista tulosta vaan hyvinvointia ja mahdollisuuksia.”

Hyvät valtuutetut,

Pidän välttämättömänä, että Marinin hallituksen koronavahinkojen korjaamiseen tarkoitetut tuet käytetään koronavahinkojen korjaamiseen. Tämän tulee näkyä niin TAKE-ohjelman tarkastelussa kuin myös vuoden 2023 talousarviossa.

Espoolaiset tarvitsevat tukea koronavaurioista selviämiseen. Meidän valtuutettujen velvollisuus on tarjota espoolaisille mahdollisuus elpymiseen. Marinin hallituksen korona-ajan talouspolitiikka mahdollistaa paremman huomisen.

Kiitos. 

Nukkumisrauha koripallokenttien välittömään läheisyyteen

Espoon valtuusto 19.8.2019                                                 Valtuustoaloite

Espoo on ilahduttavasti lisännyt ja on lisäämässä ulkoliikuntapaikkoja asukkaiden käyttöön. Tällaisia liikuntapaikkoja on muun ohella koulujen pihoilla. Koulujen pihat ovatkin usein erittäin kustannustehokkaita ja toimivia paikkoja esimerkiksi katukoripallon kentiksi.

Kaupunki ei ilmeisesti ole huomioinut riittävästi asvaltilla koripallon pelaamisen tai skeittaamisen aikaansaamaa ääntä ja sen vaikutusta joskus vain muutamien metrien päässä olevien asuntojen yörauhaan. Esimerkiksi Olarissa sijaitsevan Päivänkehrän koulun pihalle on valmistunut useita hienoja katukoripallokenttiä noin 10 metrin päähän rivitaloyhtiöistä.

Nuoret ja muutkin ovat ottaneet koripallokentät erinomaisesti vastaan ja niitä käytetään usein päivisin ja iltaisin. Tämä on hieno asia. Kohtuuton tilanne syntyy kun koripallon pelaaminen aloitetaan kello 23 ja se jatkuu lähes kello neljään aamulla. Yöllinen pelaaminen on yleistä. Lähiasunnoissa nukkuminen on tällöin monelle mahdotonta.

Koripallon asvalttiin ja korilevyyn osuminen, joskus yhdistettynä musiikin kuunteluun ja mopolla ajeluun, aiheuttaa lähitalojen asukkaille kohtuutonta äänihaittaa. Tällä hetkellä mikään ei tällaista pelaamista kiellä tai rajoita. Se saa jatkua äänestä huolimatta. Tilanne aiheuttaa sen, että lähitaloissa nukkuminen on monelle lähes mahdotonta. Ikkunoiden avaamisesta ei voi edes uneksia.

Esimerkiksi Hollannissa on itsestään selvyys, että tällaisilla pelikentillä on hiljaisuus kello 22. Yöllinen melu on katsottu asukkaille kohtuuttomaksi.

Me allekirjoittaneet valtuutetut esitämme valtuustoaloitteena, että kaupunki

  • selvittäisi kuinka moni yleinen ulkoliikuntapaikka ml. katukoripallokenttä sijaitsee asutuksen välittömässä läheisyydessä ja
  • asettaisi tarvittaessa kohtuuttoman melun estämiseksi lähellä asuntoja sijaitseville kentille hiljaisuuden, ja sen osoittavat taulut, esimerkiksi kello 22 alkaen sekä
  • harkitsisi hiljaisuuden ja energiansäästön edistämiseksi kenttien valaistuksen sulkemista hiljaisuuden ajaksi.

Espoossa 19. elokuuta 2019

Juri Aaltonen (sd)

Espoon asunnot arviointikertomus

(20190518 valtuusto)


Arvoisat valtuutetut,

Espoon asunnot (EA) on Espoolle ja espoolaisille tärkeä yhtiö. Tätä kuvaa jo se, että 11 % espoolaisista asuu yhtiön vuokra-asunnoissa. Ikävä kyllä Espoon Asunnot Oy ei saavuttanut vuonna 2018 valtuuston sille asettamia tavoitteita.
Valtuusto on asettanut yhtiölle kaksi tulostavoitetta.
Tulostavoite 1: Asukastyytyväisyys
Ensimmäisen tavoite oli asukastyytyväisyyden pysyminen vähintään vuoden 2017 tasolla. Ikävä kyllä tämän tavoitteen toteutumista ei ole pystytty raportoimaan, koska yhtiössä on vaihdettu arviointijärjestelmää.
Puhelinpalvelun osalta asukastyytyväisyyttä on arvioitu NPS:llä ja siinä on saatu hyvät arviot. NPS luvun osalta erinomaisena arvona pidetään yleensä 50 ylittäviä lukuja. EA:n puhelinpalvelussa tyytyväisyys on ollut 56 ja suositeltavuus 47.
Tulostavoite 2: Asuntoaloitusten määrä
Toiseksi yhtiön tulostavoitteeksi valtuusto on asettanut asuntoaloitusten määrän. Tavoite on 400 aloitusta vuodessa. Arviointikertomuksessa todetaan, että tulosta ei saavutettu, mutta raporttiin ei ole kirjoitettu toteutuneiden aloitusten määrää. Toteuma oli tietojeni mukaan 187 aloitusta.
Espoon asuntojen epäonnistuminen asuntoaloitusten määrässä on vakava asia. Yhtiö on saavuttanut valtuuston asettaman aloitustavoitteen tällä vuosikymmenelle kerran. Viimeiset viisi vuotta ovat menneet seuraavasti:
2018: tavoite 400 ja toteuma 187, alitus -53%
2017: tavoite 400 ja toteuma 247, alitus -38%
2016: tavoite 300 ja toteuma 82, alitus -73%
2015: tavoite 300 ja toteuma 161, alitus -46%
2014: tavoite 300 ja toteuma 120, alitus -60 %
keskimääräinen tavoitteen alitus 53 %

Pelkästään viimeisten viiden vuoden aikana aloitusten määrä on alittanut valtuuston asettaman tavoitteen yhteensä 903 asunnolla, eli 53 prosentilla. Aloitustavoitteen alitus on varmasti yksi syy siihen, että yhtiöllä oli vuoden 2018 lopussa jonossa 5.095 asuntohakemusta.

Vetoan ja vaadin kaupunginjohtajaa ja konsernijaostoa etsimään kaikki mahdolliset keinot, joilla voidaan tukea, mahdollistaa ja varmistaa EA:n kyky täyttää sille asetetut tavoitteet.

Jos esteenä on kaupungin hallinnon hitaus, sitä tulee nopeuttaa. Jos syynä on tonttipula, kaupungin tulee aktiivisesti etsiä ja asunto-ohjelman mukaisesti antaa tontteja EA:lle. Jos syynä on EA:n toiminta, tulee yhtiön toimintaa kehittää. Jos syytä ei tiedetä, tulee välittömästi selvittää syyt ja korjata ne.

Olennaisinta on, että kaupungin konsernijohto ryhtyy välittömästi toimiin, joilla varmistetaan, että valtuuston EA:lle asettamat tavoitteet toteutuvat. Nykytilanne on kestämätön.

20.5.2019
Juri Aaltonen, sdp

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial
Facebook
Twitter
LinkedIn
Instagram